• Blog Stats

    • 73,567 hits
  • Kategori

  • Arsip

  • Tulisan Terakhir

Awal turun wahyu

1).NABI MUHAMMAD SAW MELIHAT JIBRIL:

a).sedang dia berada di ufuk yang tinggi. (QS.An Najm-7)
b).Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. (QS. An Najm-8)
c).maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). (QS.An Najm-9)
d).Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. (QS.An Najm-10)
e).Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.(QS. An Najm-11)

Ayat 4-11 menggambarkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama di gua Hira.
f).Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? (QS.An Najm-12)
g).Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,(QS. An Najm-13)
h). (yaitu) di Sidratil Muntaha.(QS. An Najm-14)

Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi, di atas langit ke-7, yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi’raj .

i).Di dekatnya ada syurga tempat tinggal, (qs.An Najm-15)
j).(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. (QS.An Najm-16)
k).Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.(QS.An Najm-17).
l).Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. (QS.An Najm-18)
m).Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. (QS.At Takwiir-23)

2). NABI MUHAMMAD SAW BUTA HURUF:

a).(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS.Al A’raaf-157).

Maksudnya: dalam syari’at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari’atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

b).Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS.Al A’raaf-158).

c).Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,(QS.Al Jumu’ah-2).

3).TERPUTUSNYA WAHYU:

a).Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. (QS.Adh Dhuhaa-3).

Maksudnya: ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. terhenti untuk sementara waktu, orang-orang musyrik berkata: “Tuhannya (Muhammad) telah meninggalkannya dan benci kepadanya.” Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu.

4).BERATNYA NABI SAW SAAT MENERIMA WAHYU:

a).Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat. (QS.Al Muzzammil-5)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: